Prevencia poškodených okien – vieme, ako na to!

Poveternostné vplyvy, zmeny teplôt, vlhkosť ale aj manuálne používanie – všetky tieto faktory vplývajú na okná a ich funkčnosť. Nie je to však nič, čoho by ste sa mali obávať. Je normálne, že bežným a pravidelným používaním sa okná opotrebúvajú. Dôležité je predchádzať poškodeniam, aby sa z nich nevyvinuli väčšie problémy, ktoré by mohli viesť k neopraviteľným škodám a následnej výmene okien. Ako na to?

Životnosť a trvácnosť okien je ovplyvňovaná mnohými faktormi. Či už sú to drevené alebo plastové okná, reagujú na zmeny teplôt, vlhkosť, poveternostné podmienky ale na mechanické používanie. Pri pravidelnom vystavení okien týmto vplyvom a zanedbaniu starostlivosti o okná môže dochádzať k rôznym poškodeniam. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie poškodenia okien všeobecne, ich príčiny ale aj to, akým spôsobom sa im dá úspešne predchádzať.

Poškodenia okien, ku ktorým dochádza najčastejšie

Niektoré z poškodení okien sa dajú spozorovať už počiatočnými signálmi, ako je napríklad zlé zatváranie či prefukovanie alebo prepúšťanie tepla. Dôvodom prepúšťania tepla môžu byť nesprávne osadené okná či zle tesniace okná. Pri nesprávnom osadení okien môže z domácnosti unikať až takmer 40% tepla. Preto je veľmi dôležité, aby boli okná správne a profesionálne osadené. Ak si všimnete, že sa vaše okná zle zatvárajú, dôvodom môže byť poškodené kovanie. Zle tesniace okná či poškodené kovanie nie sú jedinými poškodeniami, s ktorými sa môžete stretnúť. Častokrát dochádza aj poškodeniu pántov či presklenia alebo zlej pohyblivosti a nedostatočnej funkčnosti okien. Tieto poškodenia nie sú problémom len samotných okien, ale aj celej domácnosti. Napríklad, zle tesniace okná môžu byť príčinou kumulácie vlhkosti v domácnosti a následnému vzniku plesní.

Riešením je servis okien

V mnohých prípadoch sú spomínané poškodenia okien okom laika neviditeľné či len málo rozpoznateľné. Nie vždy si ich pri bežnom používaní okien všimneme. Avšak aby sme predchádzali rozšíreniu poškodení, je potrebné zachytiť ich hneď v počiatku. A práve na to slúži servis okien. Pravidelný servis okien a oprava okien profesionálmi je skvelou prevenciou.

Servis okien spočíva v ich pravidelnej kontrole a oprave nájdených nedostatkov. Skontrolovať by sa mali všetky prvky a pohyblivé časti okien, ktoré umožňujú ich otváranie. Pohyblivé časti by sa mali kontrolovať pravidelne a minimálne raz do roka by sa malo uskutočniť mazanie tesnenia na oknách. Pre funkčnosť okien je mazanie tesnenia na oknách podobne dôležité, ako mazanie automobilových súčiastok. Ak sa stane, že sa mazanie tesnenia na oknách zanedbá či podcení, môžu sa začať o seba brúsiť a opotrebovávať jednotlivé časti. Ak je tesnenie príliš poškodené, mala by sa uskutočniť jeho výmena. Skontrolovať by sa malo aj celé kovanie, v prípade ak sa natrafí na poškodené kovanie, ihneď ho treba opraviť. 

Profesionálny servis okien je vhodným prostriedkom, vďaka ktorému dokážete zistiť aktuálny stav vašich okien. Profesionáli, ktorí sa na servis okien zameriavajú, dokážu v mnohých prípadoch problém rýchlo rozpoznať a rovnako rýchlo ho aj napraviť. Tak sa vyhnete vysokým nákladom, ktoré by vás stála oprava okien s rozsiahlymi poškodeniami či výmena celých okien. Doprajte vašim oknám pravidelnú údržbu a užívajte si ich plnú funkčnosť aj zdravú domácnosť.