Typy poistiek pre rôzne elektrické obvody

Ochrana elektrického obvodu je dôležitým aspektom riešenia spotrebičov a elektrických zariadení. Implementácia ochranných prvkov do štruktúry elektrického obvodu umožňuje zvyšovať celkovú životnosť zariadení najmä s ohľadom na ich komponentné zostavy. Funkčné súčiastky obvodov sa spravidla vyznačujú konkrétnymi charakteristikami vrátane limitnej hodnoty elektrického prúdu, ktorý nimi môže prechádzať – v prípade nevhodného sériového zapojenia alebo rozšírenia obvodu o ďalšie spotrebiče v jednej vetvi tak môže dôjsť k jeho preťaženiu a poškodeniu (či úplnému zničeniu). Tomuto riziku bránia ochranné prvky integrované do elektrických obvodov – poistky a ističe.

Technológia poistiek

Základný rozdiel medzi poistkou a ističom spočíva v princípe, akým je dosahované preventívneho ochranného prerušenia elektrického obvodu. U ističov je prerušené kombináciou indikačnej a spínacej spúšte, ktoré z neho robia ideálnu súčiastku pre často používané bežné spotrebiče či veľké obvody a vedenie. Poistky sú využívané predovšetkým pre menšie zariadenia alebo vývojové, testovacie či vlastné drobné zostavy obvodov, kde slúžia ako dodatočná ochrana vytváraného funkčného riešenia. Základný princíp konštrukcie poistky spočíva vo vložení prvku, ktorý priamo reaguje na tepelné zmeny spôsobené pretekajúcim elektrickým prúdom a postupnou deformáciou alebo degradáciou vnútorného materiálu preruší elektrický obvod.

Typy a aplikácia poistiek

Poistky chrániace elektrické obvody sa členia podľa niekoľkých kritérií, ktorými sú najmä aplikácia, princíp prerušenia elektrického obvodu, materiál spojovacej časti (degradačný) a tvarové riešenie pripojovacích prvkov (kontaktov) a dĺžka rekčnej doby. Primárne je teda možné rozlišovať poistky rýchle alebo pomalé (podľa rýchlosti prerušenia prúdu), a ďalej poistky:

  • tavné – založené na princípe degradácie spojovacieho prvku (drôtu), používané vo vedení či spotrebičoch a drobných elektrických obvodoch, špeciálnym typom sú SMD (Surface Mount Device) určené pre osadenie na plošné spoje
  • keramické – určené pre bytové inštalácie
  • valcové – aplikujú sa predovšetkým vo väčších elektrických zariadeniach (stroje a automatizácia)
  • nožové – s väčšími kontaktmi pre silnejšie obvody

Okrem týchto typov sú vyrábané špeciálne typy poistiek inštalovaných napríklad v automobiloch (s platovým telom a nožovými kontaktami) či sklenené rúrkové (pre inštaláciu do spotrebnej elektroniky). Prevažná väčšina poistiek sú tzv. nevratné – pri preťažení obvodu sú poškodené a je potreba ich pre ďalšie fungovanie zariadenia vymeniť. Výnimku tvoria niektoré typy obsahujúce pružinu, alebo polymérne poistky s uhlíkovou náplňou. Tieto poistky sú označované ako vratné a je možné ich použiť viackrát.