Založiť spoločnosť si môžete aj vy

Kapitálová spoločnosť alebo s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zakladá predovšetkým na vytvorenie zisku, prostredníctvom vlastného podnikania. Založenie s.r.o. môžete zvládnuť aj vy, avšak mali by ste si byť vedomý, čo to so sebou prináša.

kúpa sro

Čo sprevádza založenie vlastnej s.r.o. firmy?

Dôležitým rozhodnutím pri založení s.r.o. je určenie vášho predmetu podnikania. Je potrebné, aby ste zo zoznamu voľných, remeselných alebo viazaných živností vybrali predmety podnikania, ktoré plánujete vykonávať. Tomuto výberu musíte venovať pozornosť a zamyslieť sa najmä nad budúcnosťou vašej budúcej firmy. Po pripravení všetkých potrebných dokumentov na založenie spoločnosti musíte navštíviť notára, kde sa overujú všetky podpisy zakladateľov a spoločníkov firmy.

Je dôležitý názov firmy?

Pred samotným založením vašej spoločnosti je potrebné, aby ste vybrali názov. Hoci sa vám to nemusí zdať dôležité, opak je pravdou. Názov totiž bude reprezentovať vašu spoločnosť, preto je potrebné si názov poriadne premyslieť. Názov spoločnosti sa tiež musí končiť s typom koncovky s.r.o. alebo poprípade sa môže spoločnosť končiť celým názvom spoločnosť s ručením obmedzeným.  Pri výbere je tiež potrebné skontrolovať či už nie je založená nejaká iná firma a nie je registrovaná v obchodnom registri.

Kto môže založiť s.r.o.?

Spoločnosť môže založiť jeden alebo hneď niekoľkí spoločníci. Maximálny počet spoločníkov s.r.o. je 50. Každý zo spoločníkov musí však mať vklad minimálne 750 eur. Spoločnosť s ručením obmedzeným však ručí za svoje záväzky len do výšky svojho základného imania. Základné imanie musí byť spolu aspoň 5000 eur.

Aké bývajú najčastejšie sídla spoločnosti?

Medzi ďalšie povinné náležitosti pri zakladaní spoločnosti je aj preukázanie oprávneného sídla Vašej spoločnosti. Kancelársky priestor je najčastejším sídlom spoločnosti. Sídlo s.r.o. môže byť pokojne aj Váš byt alebo dom. Pri návrhu podania na zápis do Obchodného registra musíte doložiť podnájomnú zmluvu, alebo Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti s tým, že si je vedomý a súhlasí s umiestnením sídla spoločnosti v určenej nehnuteľnosti.